MMR - Generátor nástrojů povinné publicity

Generátor nástrojů povinné publicity evropských strukturálních a investičních fondů vytvořený pro Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

MMR - Generátor PDF MMR - Generátor PDF

Pro Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jsme vytvořili aplikaci pro snadnější dodržování publicity fondů EU.

Nástroj slouží příjemcům podpory (v programovém období 2014 - 2020) pro snadnější dodržování povinné publicity fondů EU, ke kterému se příjmem dotace zavázali.

Díky nástroji si může příjemce vygenerovat PDF dokument v tiskové kvalitě v rámci 5ti jednoduchých krocích bez nutnosti znalosti grafických programů a manuálu jednotného vizuálního stylu evropských fondů.

S aplikací mohou pracovat příjemci téměř všech operačních programů, resp. ministerstev.